Princezna Stefanie Belgická

Stefanie se narodila jako druhá dcera belgického krále Leopolda II. (1835-1909)  a královny Marie Henriety (1836-1902).

Dětství princezny bylo poznamenáno hlubokým nesouladem mezi rodiči a také předčasnou smrtí staršího bratra Leopolda. Matka i otec nejevil o děti velký zájem a netrávili s nimi téměř žádný čas. Princezna Stefanie měla tři sourozence. Sestru Luisu (1858-1924), Klementinu (1872-1955) a následníka trůnu Leopolda (1859-1869).

Stefaniin sňatek s korunním princem Rudolfem Rakouským byl plánem Vídeňského a Bruselského dvora. Jako svatební den byl určen 10. květen 1881. V prvních letech bylo manželství považováno za relativně šťastné. Vážná choroba (pravděpodobně se jednalo kapavku, kterou ji nakazil princ Rudolf) a komplikovaný porod dcery Alžběty zapříčinil neplodnost Stephanie. U císařského dvora nebyla Stefanie příliš oblíbena. Po smrti korunního prince Rudolfa připadlo opatrovnictví jeho dcery Alžběty Františku Josefovi I.

Stefanie se seznámila s Uherským hrabětem (od roku 1917 knížetem) Elemérem Lónyayem z Velké Lónye a Vasaros-Nameny, do kterého se zamilovala. Vzdala se svého dosavadního titulu a s tím spojeného postavení. Po 11 letech vdovství se za hraběte provdala. Tento krok vedl k naprostému přerušení vztahu s otcem (Belgickým králem). Přesto se právě toto manželství ukázalo být nejšťastnějším Stefaniiným životním krokem, kterého nikdy nelitovala. Manželé žili v zámku Oroszvár (v blízkosti Prešpurku na jižním břehu Dunaje v tehdejších Horních Uhrách). Stefanie založila v okolí zámku mnoho zahrad a sadů, milovala přírodu. Pořádaly se zde časté lovy. František Ferdinand d´Este a jeho choť vévodkyně z Hohenbergu byli častými a oblíbenými hosty Lonyayského sídla.

princezna_Stefanie

Princezna Stefanie

Rudolf_and_Stéphanie

Rudolf a Stefanie