Písmena 2017

Písmena 2017

Jako již tradičně, konala se ve dnech 15.9. až 17.9.2017 na kopci Písmena nad Zdicemi vojensko-historická akce Písmena 2017, která letos zahrnula i dvě bojové ukázky.

Příprava akce začala již dlouho předem vzhledem k tomu, že mimo souhlas vedení města zahrnula i souhlas vlastníků pozemků, posudkem balistika a schválením dočasné střelnice pro ukázky programu atd. Při přípravě bylo nutno připravit technické zázemí akce, hygienické zázemí, stravování pro účinkující, domluvit součinnost spolupracujících organizací, zajistit vojenskou techniku a zbraně, pyrotechnickou přípravu a zpracovat scénáře ukázek. Důležitá byla i spolupráce několika klubů vojenské historie, jejichž členové se zúčastnili bojových ukázek.
Akce se již tradičně zúčastnili i vojáci ze 113. dělostřeleckého pluku Jince, s technikou zahrnující atraktivní samohybnou kanónovou houfnici Dana, T813, zdravotnický Landrover, dále se podílel Hasičský záchranný sbor Zdice, Členové sdružení Krav Maga a další.
Příprava na místě začala v pátek 15. 9. přípravou hygienického vybavení, převozy vybavení US tábora, zahrnující stany, kuchyni, a jídelnu, stánku občerstvení s party stanem, lavicemi a stoly pro diváky, převozem děla D44-85, vytyčením a vybudováním vojenských campů US Army a campů sovětské a německé armády a ohrazením dočasné střelnice = arény pro bojové ukázky.
Hlavní den akce byl sobota 16. 9. 2017, která začala  příjezdem podvalníků s tanky T34 a SU100 a vojenské techniky Dp.113 Jince a instalací ozvučení . Pro malé návštěvníky byl instalován skákací hrad a vzduchovková střelnice.
V 10 hodin byl areál otevřen veřejnosti a malí návštěvníci se mohli svézt vojenským vozidlem Mowag a pásovým BVP po blízkém okolí.

Hlavním programem byly odpoledne dvě bojové ukázky.
První byla odpoledne mezi US-Army a německou armádou bitva s námětem „Falaiská kapsa“ (Francie) 1944. Boje se zůčastnilo několik desítek bojovníků v dobových uniformách s doprovodem vojenské techniky, střelby a pyrotechnických efektů. Boje se zúčastnily vozidlo M8 Greyhound s kanonem, Dodge, Jeepy a obrněný německý vůz. Ze zbraní byly v boji vidět US minomet, bazooka, kulomety, samopaly, ruční granáty, dýmovnice, pušky.
Bitevní ukázka proběhla za velkého zájmu a spokojenosti diváků.
Po bojové ukázce proběhly ukázka zásahu IZS (hasičů) a následně ukázka bojového umění Kraft Maga.
Druhá bitva proběhla s námětem „Morava 1945“ mezi Sovětskou armádou a Německou armádou. Boje se opět zúčastnilo několik desítek bojovníků v dobových uniformách s doprovodem vojenské techniky, střelby a pyrotechnických efektů. Boje se zúčastnily tanky T34 a SU100, a obrněný německý vůz s kulometem a další německá vozidla. Ze zbraní byla v boji vidět děla tanků, kulomety, samopaly, ruční granáty, dýmovnice, pušky a na německé straně i ukořistěné sovětské dělo.
Bitevní ukázka proběhla opět za velkého zájmu a spokojenosti diváků. Po bojových ukázkách pokračovaly jízdy malých návštěvníků po blízkém okolí na vojenských vozidlech  Mowag a pásovém BVP.

Večer v areálu hrála k poslechu country kapela a bylo možno posedět pod párty stany vedle amerického campu. 
Posledním dnem akce byla neděle  17. 9. 2017 která byla náročná na všechny účastníky, kteří museli složit své tábory, uklidit prostor a odvézt a uložit  celé vybavení a techniku.

Za zdar akce musíme za pořádající klub poděkovat všem aktivním účastníkům a též sponzorům, bez nichž by ji nešlo zorganizovat.

Video z Písmen naleznete zde. ….


Comments are closed