O nás

Army muzeum Zdice

Základní informace 

Army muzeum je právnickou osobou založenou v roce 2001 jako občanské sdružení pod názvem L.R. 2001 Klub vojenské techniky a historie Zdice, které bylo 1.1. 2014 v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb změněno na spolek a valnou hromadou 22.11.2015 byla  schválena změna názvu na:

ARMY MUZEUM – Klub vojenské techniky a historie Zdice z. s.
IČO: 265 27 936
Sídlo
Zdice, Čs. armády č. p. 284, PSČ 267 84
E-mail: dousek@airtechnik.cz
Web: www.armymuzeumzdice.com

Poloha muzea
Muzeum se nachází v areálu bývalých zdických kasáren v ul. Čs. armády.
Loc: 49°54’27.933”N, 13°58’59.119”E
Odkaz: Mapy.cz
Pozn. Toto je přesná poloha, na řadě neoficiálních webů je bohužel uváděna chybně.

Otevírací doba muzea:
Od dubna do konce října o sobotách 9-15 hodin, mimo soboty, kdy je klub na avizovaných akcích mimo Zdice. Otevírací dobu dopoučujeme před návštěvou ověřit telefonicky. V případě zájmu větší skupiny je možné po dohodě zpřístupnit muzeum i v jiném termínu. Objednání je možné buď e-mailem nebo telefonicky na uvedených kontaktech.

Historie:

O Army Muzeu
Armymuzeum založili nadšenci z klubu „K.V.T.H. L.R. 2001 Zdice v roce 2005 v areálu původních zdických kasáren železničního vojska. Představuje vojenskou historii 20. století se zaměřením na druhou světovou válku a na vojenskou techniku. Většina přístupných exponátů je v současné době k vidění ve dvou halách, doplněných venkovní expozicí.
První hala přestavuje exponáty počínaje obdobím ohrožení republiky v třicátých letech a pokračuje do období druhé světové války. Prohlídka začíná věrnou replikou československé pohraniční stanice z dob Druhé republiky a pokračuje výzbrojí a výstrojí vojáků předmnichovské Československé armády. Návštěvníci zde uvidí celosvětově dlouhá léta používané československé kulomety vz. 26 a vz. 37, a další zajímavé zbraně a předměty.
Dále jsou v první hale tři samostatné expozice, které představují výstroj a výzbroj vojáků americké, a německé armády. Běžného návštěvníka na první pohled zaujmou hlavně zbraně, ale nachází se zde i spojovací technika a vybavení, které kdysi pro vojáky tvořilo běžné předměty denní potřeby. Výklad průvodců může být rozšířen i pomocí vitrín s plastovými modely druhoválečné techniky.
Ve druhé hale jsou umístěny expozice 1. světové války včetně rakousko-uherské armády, a dále předválečné Československé armády, sovětské armády a připravuje se expozice ČSLA. Z techniky jsou zde umístěny např. tank T34, dodge WC51, Halftrack a divizní dělo D44 85mm sovětské armády, československá vozidla OT65, PV3S, Movag švýcarské armády a britský Land–Rover.
Hlavním lákadlem pro návštěvníky, jsou skutečná vojenská historická vozidla a těch je v muzeu k vidění opravdu hodně. Od těch všeobecně známých, jako jsou např. motocykl Harley – Davidson, Jeep Willys, nebo třičtvrtětunka Dodge a nákladní vůz GMC, přes vzácnější kousky jako americký M-8 Greyhound a M3A1 Scout car. Do této kategorie se řadí i vyprošťovací Ford Canada, cisternové provedení vozidla GMC a těžký tahač Diamond. Další zajímavostí je sovětská těžká technika z níž vystavujeme samohybné dělo SU-100 a tank T34. Ovšem, u nás si vozidla návštěvník nemusí jen prohlížet z povzdálí. Pokud si chcete vy, nebo vaše děti vyzkoušet, jaké „pohodlí“ skýtá kabina historického vozidla, rádi vám to umožníme. Též je u nás možné nafotit podrobné detaily, ať už exteriéru, nebo interiéru vozidel.

S provozem muzea je samozřejmě spojeno mnoho práce. Nově získané exponáty se většinou nacházejí ve špatném stavu a na jejich renovaci a zprovoznění je potřeba mnoho set hodin práce. Stejně náročné je udržet stávající techniku v provozuschopném stavu. A mnoho práce vyžaduje i běžný provoz muzea, údržba budov, venkovních ploch, úklid expozic a během otvírací doby zajištění průvodcovské služby.  Všechny tyto činnosti jsou zajištěny výhradně prací dobrovolníků, bez jejichž nadšení by muzeum nemohlo fungovat. Stejně tak je třeba techniku doplnit lidmi, kteří musí být vhodně oblečeni a vybaveni. Výstroj a výzbroj si samozřejmě každý člen klubu pořizuje na vlastní náklady, a jen naprosto základní oblečení, aby člověk ve vozidle vypadal „dobově,“ stojí několik tisíc korun.
Naše vozidla nejsou jen statické exponáty, ale všechna jsou provozuschopná. Pravidelně se s nimi účastníme různých vojenských a historických akcí. A nejen těch blízkých, jako třeba plzeňských Slavností svobody nebo Tankového dne v Lešanech, ale i náročnějších, jako byly oslavy 70. výročí invaze v Normandii a akce SAHARA ve slovenském Záhorie. Ale, neúčastníme se jen cizích akcí. Naše muzeum pořádá už tradiční akci „Písmena,“ která se koná každý rok v září na kopci stejného jména nad Zdicemi a jsou při ní prezentovány.dobové vojenské tábory, technika a bojové ukázky.