Janoušek, Karel

30.Janoušek října 1893 se v Přerově narodil jediný Čechoslovák v historii, který dosáhl hodnosti maršála. Air marshal, arm. gen. RNDr. Karel Janoušek, KCB, který celou válku vedl naše letectvo ve Velké Británii. Vojenskou kariéru zahájil 2. 6. 1915, kdy byl odveden do rakousko-uherské armády. Upadl do ruského zajetí a v říjnu 1916 vstoupil do Československých legií. Velel postupně četě, rotě a praporu, byl dvakrát zraněn a pětkrát vyznamenán. Po skončení války se stal důstojníkem nově budované československé armády. Měl velké zásluhy na vybudování československého letectva. Roku 1933 nastoupil do funkce velitele zemského letectva v Čechách a za mobilizace v roce 1938 byl velitelem letectva 1. armády. Svojí druhoválečnou kariéru zahájil 15. 11. 1939, kdy utekl z obsazené vlasti přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Řecko a Bejrút do Francie, kde působil u leteckého odboru Československé vojenské správy. Z Francie unikl se skupinou československých letců na palubě lodi Karanan a 21. 6. 1940 přistál v anglickém Falmouthu. Měl hlavní zásluhu na tom, že se českoslovenští letci mohli zapojit již do bitvy o Británii. 12. 7. 1940 byl zřízen Inspektorát československého letectva (Czechoslovak Inspectorate General), do jehož čela byl britským Ministerstvem letectví jmenován v hodnosti Acting Air Commodore Karel Janoušek.  Funkci inspektora českoslovenkého letectva ve Velké Británii (Inspector General of the Czechoslovak Air Force), vykonával až do 19. 10. 1945. Dne 17. 5. 1945 byl povýšen do hodnosti Air Marshal.

Do osvobozené vlasti se vrátil 13. 8. 1945. Po návratu se dozvěděl, že jeho manželka a jedna ze sester zahynuly v Osvětimi, jeden z bratrů v Buchenwaldu, jeden švagr v Litoměřicích a druhý na Pankráci.  Po únoru 1948 se mu vlast odvděčila degradací, ztrátou vyznamenání a 19 lety těžkého žaláře, později změněného na doživotní. Nakonec měl štěstí, když byl po dvanácti letech propuštěn na základě prezidentské amnestie 9. 5. 1960 a byla mu přiznána „královská“ penze ve výši 200,- Kčs měsíčně. Později mu byla zvýšena na 600,- Kčs, proto si musel přivydělávat. K 1. lednu 1967, ve svých 74 letech, opustil své zaměstnání s důchodem 1400,- Kčs.

Karel Janoušek zemřel 27. října 1971, tři dny před svými osmasedmdesátými narozeninami ve svém bytě v Praze na Malé Straně. Plně rehabilitován byl až 23. 8. 1990  a 2. 12. 1991 byl in memoriam povýšen do hodnosti armádního generála.