23. září – výročí mobilizace

Pro většinu světa začala II. světová válka 1. září 1939. Ale, pro obyvatele Československa začala už o rok dříve. Dne 23. září 1938 ve 22.00 hodin vydává vláda Republiky československé vyhlášku č.183/1938 Sb.z. a n.  o vstupu státu do branné pohotovosti.

Mobilizace byla vyhlášena rozhlasem a většina národa jí přivítala s nadšením. V mnoha případech byli záložníci na místě určení dříve, než přijímací komise. Během prvních 24 hodin bylo na místě u svých útvarů 75 procent povolaných záložníků, hlásili se i dobrovolníci. Celkem bylo povoláno 1 250 000 mužů. I dnes, v dobách informačních technologií a rychlé dálkové dopravy můžeme jen obdivovat, jak celá akce proběhla rychle a úspěšně.


Comments are closed